it-моіппо

Пароніми

Паро́німи (від дав.-гр. παρώνυμος — «близька назва») — це слова, досить близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням. Наприклад: білити і білітисильний і силовийгромадський і громадянськийдружний і дружній. Часто вони мають спільний корінь, а різняться лише суфіксом, префіксом чи закінченням (вікіпедія).

ЗАДАЧА – математична, логічна; з математики; записати, проаналізувати, розв’язати

ЗАВДАННЯ – відповідальне, секретне; вчителя, керівника; дати, поставити, виконати


ЧИСЕЛЬНИЙ – аналіз, перевага, різниця, зростання

ЧИСЛЕННИЙ – група, організація, збори, гості, зразки

ЗАПИТАННЯ – ставити, відповідати; риторичне, цікаве

ПИТАННЯ – порушувати, вирішувати; знак питання; питання життя та смерті


КОРИСНИЙ – підручник, досвід, порада; коефіцієнт корисної дії

КОРИСЛИВИЙ – корисливий чоловік; мати корисливі цілі; з корисливих міркувань

 

Короткий курс української мови