it-моіппо

Нормативні документи кабінету інформатики

Закони України

Закон України “Про освіту” (від 05.09.2017 № 2145-VIII)
Закон України “Про повну загальну середню освіту” (редакція від 16.01.2020)
Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 “Про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”

Положення про сертифікацію педагогічних працівників від 27 грудня 2018 р. № 1190

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” (від 23 листопада 2011 р. № 1392)
Постанова Кабінету Міністрів України “Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти” (від 30 вересня 2020 р. № 898)

Накази і листи МОНУ

Наказ МОНУ № 455 від 20.12.1993  (редакція від 26.04.2000 № 73) “Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України
Наказ МОНУ № 601 від 20.07.2004  “Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів“.
Лист МОНУ № 1/9-319 від 16.06.2014 “Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності“.
Наказ МОНУ № 616 від 31 серпня 2001 року  “Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

Наказ МОН №1205 від 06 грудня 2010 року “Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за №1308/18603“.

Наказ МОНМСУ № 1060 від 01.10.2012  “Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси“.

Наказ МОНУ № 907 від 29.07.2011 “Про затвердження технічних специфікацій навчального комп’ютерного комплексу для кабінету інформатики, навчального комп’ютерного комплексу (мобільного) та інтерактивного комплексу (інтерактивної дошки, мультимедійного проектора) для загальноосвітніх навчальних закладів“.
Наказ МОНУ № 614 від 21.06.2010  “Вимоги до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання системи загальної середньої освіти
Наказ МОНУ № 128 від 20.02.2002 “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальнихзакладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
Наказ МОНУ № 1440 від 02.11.2017 “Про затвердження Типового переліку комп’ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти
Наказ МОНУ № 752 від 30.05.2019 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2017 року № 1440
Наказ МОНУ № 1669 від 26.12.2017 “Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти”
Наказ МСПУ № 207 від 14.02.2018  “Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями”
Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти

Інструкції та вимоги до ведення класних журналів

Лист МОН № 1/9-683 від 04.11.19 року “Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників” (мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення кваліфікації педагогічних працівників)

Наказ МОЗ України “Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти” (№ 2205 від 25.09.2020, зареєстровано в МЮУ 10.11.2020 за № 1111/35394)


Перелік документів для кабінету інформатики та інформаційних технологій

 1. Лист МОН України № 1/9-497 від 17.07.2013 “Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів“.
 2. Акт введення в експлуатацію (оформлюють під час створення чи переобладнання кабінету до складу комісії входять представники відповідних органів державного нагляду — охорони праці, пожежної безпеки та ін.)
 3. Акт дозволу на проведення занять, який оформлюється щорічно на початку навчального року (оформлюють перед початком нового навчального року)
 4. Акт перевірки заземлення.
 5. Схеми ЛОМ класу, школи
 6. Журнал проведення інструктажу з питань охорони праці.
 7. Інструкції щодо роботи учнів на робочому місці (готується ґрунтуючись на «Положенні про кабінет обчислювальної техніки» та виписки з СанПіН).
 8. Інструкція з питань охорони праці (готується ґрунтуючись на «Правилах безпеки під час навчання в кабінетах інформатики ЗНЗ»).
 9. Інструкція з протипожежної безпеки та гасіння пожежі.
 10. Копія наказу керівника навчального закладу щодо призначення завідуючого кабінетом.
 11. Посадова інструкція вчителя інформатики
 12. Інвентарна книга кабінету.
 13. План евакуації з кабінету у аварійних ситуаціях.
 14. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН від 20.05.2004 № 407)
 15. Санітарний паспорт кабінету.
 16. Санітарні правила та норми при проведенні занять із комп’ютерною технікою (Наказ МОЗ України “Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти”)
 17. Список учнів з порушенням зору (підготовлений медичним працівником школи).
 18. Опис вправ для зняття зорової та фізичної втоми.
 19. Графік роботи кабінету.
 20. План роботи в кабінеті на поточний навчальний рік.
 21. Паспорт кабінету (У зв’язку з втратою чинності ДСанПіН 5.5.6.009-98 цілком обґрунтованим буде оформлення паспорта кабінету інформатики за формою, що подана в додатку 1 до Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів)
 22. Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у поточному навчальному році.
 23. Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
 24. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики (Додаток до п. 5.3 розділу Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання ЗНЗ)
 25. Картотека електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП)

Техніка безпеки та охорона праці

Наказ МОНУ № 974 від 15.08.2016  “Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів” (ДНАОП 0.00-1.21-98)

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 81 від 16.03.2004  “Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Програма первинного інструктажу з питань охорони праці з учнями в кабінеті

Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності

Стенд з охорони праці з розміщенням основних документів