it-моіппо

23 08 2022

Вебінар “Активізація медіатворчості школярів шляхом використання сучасних онлайн-інструментів” (спікер Максим Запорожченко)

Характерною особливістю сучасного світу є перенасиченість не завжди перевіреною інформацією, її швидке та неконтрольоване поширення суспільством, що призвело до такого явища, як «інформаційна пандемія». Уміння критично оцінювати та аналізувати інформаційні повідомлення, медіаграмотність – серед ключових навичок як для учнів, так і для вчителів. Одним із шляхів ефективної взаємодії з сучасним контентом та формування дитячої медіакультури – є активізація медіатворчості школярів, що в свою чергу урізноманітнить викладання предмету, збільшить інтерес до вивчення складних тем та дозволить покращити комунікацію у класі через виконання спільних медійних проєктів.

18 серпня 2022 року на запрошення національної освітньої платформи “Всеосвіта” Максим Запорожченко, завідувач центру цифрової освіти та медіакультури Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти провів вебінар для педагогічних працівників України “Активізація медіатворчості школярів шляхом використання сучасних онлайн-інструментів”. Основні завдання вебінару: – аналіз особливостей формування медіатворчості у дітей; – ознайомлення із онлайн-ресурсами для створення медіапродуктів: растрова, векторна графіка, 3D, анімації, комікси, відеоролики, презентації; – демонстрація можливості деяких комплексних ресурсів; – напрацювання ідей щодо урізноманітнення підходів до викладання предмету та інтеграції елементів медіаграмотності в освітній процес.
Переглянути вебінар можна за покликанням: https://www.youtube.com/watch?v=wExZ7a5mMGM
Кабінет вебінару на платформі “Всеосвіта”: https://vseosvita.ua/webinar/737/cabinet