it-моіппо

Матеріали тренінгів

НУШ – нова педагогічна реальність (викладання інформатики за програмою Р. Шияна)

НУШ – нова педагогічна реальність (викладання інформатики за програмою О. Савченко)

Інтернет. Цифрова безпека

Діяльнісний підхід. Критичне мислення

Інструменти графічного редактора Tux Paint

Графічний та текстовий редактор

Об’єкти та алгоритми

Погляд в майбутнє крізь призму педагогіки гри. Освітній потенціал комп’ютерних ігор. Гейміфікація, як сучасний освітній тренд. Комп’ютерні навчальні ігри для учнів початкової школи

Матеріали для створення інтерактивних аркушів

Доповнена та віртуальна реальність

Робототехніка

Графічний та текстовий редактор