it-моіппо

Матеріали тренінгів

НУШ – нова педагогічна реальність (викладання інформатики за програмою Р. Шияна)

НУШ – нова педагогічна реальність (викладання інформатики за програмою О. Савченко)

Інтернет. Цифрова безпека

Діяльнісний підхід. Критичне мислення

Інструменти графічного редактора Tux Paint

Графічний редактор

Інтегроване навчання. Формування міжпредметних компетенцій. Планування. Інформатична освітня галузь в курсі «Я досліджую світ» за освітньою програмою Р. Шияна. Кооперативне навчання.

Графічний та текстовий редактор

Об’єкти та алгоритми

Погляд в майбутнє крізь призму педагогіки гри.Освітній потенціал комп’ютерних ігор Гейміфікація, як сучасний освітній тренд Комп’ютерні навчальні ігри для учнів початкової школи

Формувальне оцінювання в Новій українській школі

Матеріали для створення інтерактивних аркушів

Доповнена та віртуальна реальність

Робототехніка

Графічний та текстовий редактор