it-моіппо

Навчальні програми

2023–2024 навчальний рік

5-6 клас

У 6-х класах заклад освіти продовжує працювати за освітньою програмою для адаптаційного циклу базової середньої освіти (5-6) класи розробленою на основі типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 235 від 19.02.2021 – https://u.to/obUnHA.

Загальний обсяг навчального навантаження для інформатичної освітньої галузі в освітній програмі закладу має відповідати загальному обсягу навчального навантаження, визначеному для цього типу освітнього закладу в Державному стандарті базової середньої освіти (Додаток 23 – https://u.to/smzoHw) та Типовій освітній програмі для 5-9 класів (Додатки 1, 2 – https://u.to/v2zoHw). Загальний обсяг річного навчального навантаження для 6-х класів інформатичної освітньої галузі в освітній програмі закладу освіти встановлюється у межах вказаного діапазону мінімального та максимального показників відповідно до Державного стандарту (табл.):

Назва освітньої галузі Навчальне навантаження 5 клас 6 клас
Рекомендоване Мінімальне Максимальне Рекомендоване Мінімальне Максимальне
Інформатична На тиждень 1,5 1 2 1,5 1 2
На рік 52,5 35 70 52,5 35 70

Модельна навчальна програма обирається на весь цикл базової середньої освіти – адаптаційний цикл (5-6 класи). У межах циклу зміна модельної навчальної програми не дозволяється, тому у 6-х класах 2023/2024 навчального року викладання інформатичної освітньої галузі продовжується за модельними навчальними програмами, які були обрані у 5-х класах (модельні навчальні програми представлені на офіційному сайті МОН України: https://u.to/A27oHw).

Обов’язковою умовою реалізації будь-якої модельної навчальної програми з інформатики є постійне використання на кожному уроці комп’ютерної техніки, різних цифрових пристроїв, з метою формування діяльнісної складової освітньої компетентності.

Викладання міжгалузевих інтегрованих курсів у 6-х класах у новому навчальному році буде здійснюватись відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795 “Про надання грифа “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України” модельним навчальним програмам для закладів загальної середньої освіти”, у змісті яких реалізуються концептуальні засади Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898.

Автори модельної програми Покликання на тексти програм Назва підручника Покликання на записи онлайн-зустрічей з авторами програм/підручників
Завадський І. О., Коршунова О. В., Лапінський В. В. https://u.to/X7QmHA Коршунова О. В., Завадський І. О. «Інформатика» підручник для 5 класу ЗЗСО https://u.to/-rYmHA 
Морзе Н. В., Барна О. В. https://u.to/n7QmHA  Морзе Н. В., Барна О. В. «Інформатика» підручник для 5 класу ЗЗСО https://u.to/VbYmHA 
Пасічник О. В., Чернікова Л. А. https://u.to/ubQmHA  Корнієнко М. М., Крамаровська С. М., Зарецька І. Т., «Інформатика» підручник для 5 класу ЗЗСО https://u.to/HbUmHA 
Пасічник О. В., Чернікова Л. А. «Інформатика» підручник для 5 класу ЗЗСО https://u.to/3rcmHA 
Тріщук І. В. «Інформатика» підручник для 5 класу ЗЗСО https://u.to/-bcmHA 
Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. https://u.to/47QmHA  Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. «Інформатика» підручник для 5 класу ЗЗСО https://u.to/zrYmHA 
Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. «Інформатика» підручник для 5 класу ЗЗСО https://u.to/HbUmHA (з 40-ї хвилини)
Глинський Я. М., Лисобей Л. В., Чучук О. І., Дячун В. В. «Інформатика» підручник для 5 класу ЗЗСО https://u.to/jE0qHA 
Козак Л. З., Ворожбит А. В. https://u.to/7rQmHA

 

Козак Л. З., Ворожбит А. В. «Інформатика» підручник для 5 класу ЗЗСО  https://u.to/kEwqHA 
Радченко С. С., Боровцова Є. В. https://u.to/0rQmHA 

7-9 клас

Автори модельної програми Покликання на тексти програм Назва програми Обгрунтування
Завадський І.О., Коршунова О.В., Твердохліб І.А. https://u.to/0WjoHw Модельна навчальна програма «Інформатика. 7-9 класи»
для закладів загальної середньої освіти
Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.08.2023 No 1001
Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. https://u.to/n2noHw Модельна навчальна програма «Інформатика. 7–9 класи» для закладів загальної середньої освіти Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.08.2023 No 1001

Для учнів з особливими освітніми потребами:

Назва програми Клас Покликання Обгрунтування
Модельна навчальна програма «Інформатика» для 5-6 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку

Автори: Трокай Т.М., Лапін А.В., Ляшенко В.В.

5–6 https://u.to/62boHw Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.04.2022 No 383
Модельна навчальна програма «Інформатика» для 5-6 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку

Автор: Кликова С. О.

https://u.to/G2foHw Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.04.2022 No 383 у редакції
наказу Міністерства освіти і науки України 28.07.2022 No 672

Навчальні програми для інших класів

Класи (рівні) Рік затвердження програми Покликання
Початкова школа (2-4 класи)
2 2018 https://u.to/7hFEHA (О. Савченко)
https://u.to/8xFEHA (Р. Шиян)
3-4 2019 https://u.to/9xFEHA (О. Савченко, Р. Шиян)
Основна школа (6-9 класи)
7-9 2017 https://u.to/JBUIEQ
Поглиблене вивчення інформатики 
8-9 2016 https://u.to/W7cnHA
Старша школа (10-11 класи)
Рівень стандарту 2017 https://u.to/sbYnHA
Профільний рівень 2017 https://u.to/wrYnHA

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів

Назва програми Клас Покликання Обгрунтування
Курс «Вступ до вебтехнологій» для вибіркового модуля «Вебтехнології» у програмі рівня стандарту 10-11 класів

Автори: М.М. Глибовець, І.О. Завадський

 

10-11 https://u.to/tGfoHw
Модельна навчальна програма «SТEM. 5-6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти

Автори: Бутурліна О.В., Артєм’єва О.Є.

5-6 https://u.to/TWboHw Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795
(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.09.2021 № 1031)
Модельна навчальна програма «Робототехніка. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти

Автори: Сокол І. М., Ченцов О. М.

5–6 https://u.to/LmboHw Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795
Навчальна програма «Комп’ютерна графіка»для закладів загальної середньої освіти з поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу

Автори: І. Нищак, Л. Оршанський, А. Терещук.

8-9 https://u.to/hxJEHA лист ІМЗО від 03.07.2019 № 22.1/12-Г-720)
Навчальна програма курсу за вибором (вибіркового модулю) «Основи кібербезпеки»

Автори: Войцеховський М. О., Гапонок Ю. М., Проценко Т. Г.

10-11 https://u.to/2BNEHA Лист ІМЗО від 06.06.2019 № 22.1/12-Г-328
Навчальна програма курсу за вибором «Об’єктно-орієнтовне програмування мовою Java з використанням можливостей JavaFX для створення графічного інтерфейсу програмного продукту»

Автори: Л. Борисевич, Р. Посацький, Ю. Кидик, В. Свястин

10-11 https://u.to/8hNEHA Лист ІМЗО від 06.06.2019 № 22.1/12-Г-329

Навчальні програми гуртків з інформатики та робототехніки

Назва програми Клас Покликання
Програма курсу за вибором «Робототехніка»

Автори: Василюк А. Д., Клименко П. О., Ніфантьєв К. С. (70 год.)

8-9 https://u.to/QRREHA
Навчальна програма з позашкільної освіти «Цікава інформатика»

Автор Шугаєвська Л. В.

12-16 років https://u.to/mBREHA
Навчальна програма з позашкільної освіти
«Основи інформаційних технологій з елементами англійської мови»Автор Ярмольчук Л. В.
7-11 років https://u.to/uRREHA
Навчальна програма основ робототехніки та комп’ютерного моделювання

Автор Гезалова М. А.

10-18 років https://u.to/uRREHA

Орієнтовне календарно-тематичне планування на 2023-2024 н.р.

Автор Клас Рік Покликання
Пасічник О. В. 2-11 2022 https://u.to/GxVEHA
З сайту teach-inf.com.ua (керівник проєкту Мацаєнко С. В.) 5  (52 год.) (до підручника Н.В. Морзе) https://u.to/YBVEHA
5  (35 год.) (до підручника Н.В. Морзе) https://u.to/cxVEHA
5  (52 год.) (до підручника О.О. Бондаренко) https://u.to/fhVEHA
5  (35 год.) (до підручника О.О. Бондаренко) https://u.to/gRVEHA
5  (70 год.) (до підручника Й.Я. Ривкінд) https://u.to/iBVEHA
5  (52 год.) (до підручника Й.Я. Ривкінд) https://u.to/lBVEHA
5  (35 год.) (до підручника Й.Я. Ривкінд) https://u.to/lxVEHA
9  (70 год.) (до підручника О.О. Бондаренко) https://u.to/rBVEHA
9  (70 год.) (до підручника Н.В. Морзе) https://u.to/sBVEHA
9  (70 год.) (до підручника Й.Я. Ривкінд) https://u.to/tBVEHA
Л. Козак, А. Ворожбит 5 (на 35 та 52 год) (до підручника Л. Козак, А. Ворожбит) 2022 https://u.to/qVdEHA
З сайту teach-inf.com.ua (керівник проєкту Мацаєнко С. В.) 2 (за програмою О. Савченко) 2019-2020 https://u.to/SBVEHA
Горда Г. А. 5-9 2020-2021 https://u.to/ABVEHA
Сологуб О. 10-11 (рівень стандарт та профільний рівень) 2018 https://u.to/QhVEHA