it-моіппо

Нормативні документи НУШ

Концепція Нової української школи

Державний стандарт базової середньої освіти

Викладання інформатики в 2–4 класах

Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році:

  • Інформатична освітня галузь за Р. Б. Шияном – с. 38-42
  • Інформатична освітня галузь за Савченко О. Я – с. 26-30

Держстандарт початкової освіти (зі змінами)

Інформатична галузь за програмою О. Савченко

Інформатична галузь за програмою Р. Шияна

Програма для 3-4 класів

Оцінювання і ведення журналу в 2-4 класах

Чинні документи:

  • наказ МОНУ № 813 від 13.07.2021 року “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти”: https://drive.google.com/…/1DuEdJ31mq4…/view
  • наказ МОНУ № 1362 від 07.12.2018 року “Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів Нової української школи”(зі змінами відповідно до наказу № 1096 від 02.09.2020 року.): https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1362729-18#Text

Оцінювання і ведення журналу в НУШ 1-4 класи (допис Г. Громко)

Викладання інформатики в 5-6 класах

Навчально-методична скарбниця НУШ 5-6 класи

Інститут модернізації змісту освіти підготував “Навчально-методична скарбницю. НУШ 5-6 класи”, де усі навчальні та навчально-методичні матеріали розподілено за освітніми галузями Державного стандарту базової середньої освіти та відповідно до модельних навчальних програм. Увесь запропонований контент пройшов комплексну експертизу та рекомендований/схвалений для впровадження в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти.

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо навчання інформатики у 2023–2024 навчальному році

Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році (інформатична освітня галузь)

Викладання інформатики у 5 класі в 2022-2023 н.р. (вебінар О. Сологуб)

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 5 класі НУШ за програмою І.О. Завадського, О.В. Коршунової, В.В. Лапінського

Модельні навчальні програми для 5-6 класів

Оцінювання в 5-6 класах

Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів (наказ МОН № 289 від 01.04.2022)

Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі / 5 класах (лист МОН від № 4.5/2303-21 від 06.08.2021)

Допис Г. Громко щодо оцінювання учнів 5 класу НУШ

Зразок записів в класному журналі та свідоцтві досягнень (Г. Громко)

Розробка навчальної програми на основі модельної

Пояснення Г. Громко

Зразок титульного аркуша навчальної програми