it-моіппо

Нормативні документи НУШ

Концепція Нової української школи

Державний стандарт базової середньої освіти

Методичні рекомендації МОН 2020-2021 н.р.

  • Інформатична освітня галузь за Р. Б. Шияном – с. 38-42
  • Савченко О. Я – с. 26-30

Викладання інформатики в початковій школі

Держстандарт початкової освіти (зі змінами)

Інформатична галузь за програмою О. Савченко

Інформатична галузь за програмою Р. Шияна

Програма для 3-4 класів

Оцінювання і ведення журналу в 1-4 класах

Чинні документи:

  • наказ МОНУ № 813 від 13.07.2021 року “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти”: https://drive.google.com/…/1DuEdJ31mq4…/view
  • наказ МОНУ № 1362 від 07.12.2018 року “Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів початкових класів Нової української школи”(зі змінами відповідно до наказу № 1096 від 02.09.2020 року.): https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1362729-18#Text

Головне про оцінювання в дописі Г. Громко

Викладання інформатики в 5-11 класах

Викладання інформатики у 5 класі в 2022-2023 н.р. (вебінар О. Сологуб)

Пріоритетні напрями викладання інформатики у 5-11 класах 2022/2023 навчального року (Н. Наконечна)

Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 5 класі НУШ за програмою І.О. Завадського, О.В. Коршунової, В.В. Лапінського

Модельні навчальні програми для 5-6 класів

Оцінювання в 5 класі

Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти, наказ Міністерства освіти і науки України 01.04.2022 р. № 289

Допис Г. Громко щодо оцінювання учнів 5 класу НУШ

Зразок записів в класному журналі та свідоцтві досягнень (Г. Громко)

Розробка навчальної програми на основі модельної

Пояснення Г. Громко

Зразок титульного аркуша навчальної програми

Навчально-методична скарбниця НУШ 5-6 класи

Інститут модернізації змісту освіти підготовив «Навчально-методична скарбницю. НУШ 5-6 класи», де усі навчальні та навчально-методичні матеріали розподілено за освітніми галузями Державного стандарту базової середньої освіти та відповідно до модельних навчальних програм.Увесь запропонований контент пройшов комплексну експертизу та рекомендований/схвалений для впровадження в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти.
Наразі ресурс «Навчально-методична скарбниця. НУШ 5-6 класи» містить модельні навчальні програми, підручники і посібники для 5 класу закладів загальної середньої освіти, але він поступово наповнюватиметься новими компонентами для 5 і 6 класів після надання їм відповідних грифів Міністерства освіти і науки України.
Інформатична освітня галузь